Yritysten määräaikainen kustannustuki – haku aukeaa 7.7.

Kustannustukea voi hakea 7. heinäkuuta alkaen Valtiokonttorin sähköisellä lomakkeella.

Business Tampere järjestää 8.7. klo 10 alkaen tähän kustannustukeen keskittyvän kriisirahoituswebinaarin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen webinaariin täältä: https://businesstampere.com/fi/?event=webinaari-kriisirahoitusinfo-yrityksille-8-7-kustannustuki

Uuden kustannustuen tavoitteena on vähentää niiden konkurssiin ajautuvien yritysten määrää, jotka ovat kärsineet koronapandemiasta. Jotta yritys voisi saada tukea, pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi. Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista.

Miten kustannustukea haetaan?

Kustannustukea voi hakea 7. heinäkuuta alkaen Valtiokonttorin sähköisellä lomakkeella. Määräaikaista tukea on haettava sähköisellä lomakkeella 31. elokuuta 2020 mennessä.

Valtiokonttorin sivuilla on myös laskuri, jolla hakija voi itse tarkistaa, täyttääkö yritys tuen myöntämisen kriteerit. Laskuri on vain suuntaa antava, sillä laskurissa ei ole mukana kaikkia laissa mainittuja ehtoja.

Tietoisku kustannustuesta löytyy tallenteena

Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestivät kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman tietoiskun kustannustuesta. Tietoiskun tallenne löytyy linkistä:
https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/webinaari-yritysten-kustannustuki/#31fe440a

Valtiokonttorin kustannustuen puhelinpalvelu palvelee 1.7. alkaen arkisin klo 9-15 numerossa 0295 50 3050.

Kustannustuki on tarkoitettu niille yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joiden toimintaan liittyy vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuen rajana on kymmenen prosentin toimialakohtainen liikevaihdon lasku. Valtiokonttori kertoo tuen piirissä olevat toimialat sivuillaan. Näihin toimialoihin kuuluu Valtiokonttorin mukaan 130 000 aktiivista yritystä. Kaikki nämä yritykset eivät välttämättä hae tukea.

Tuen piirissä ovat ne yritykset, joiden liikevaihto on laskenut 30 prosenttia tai enemmän. Hyväksyttyjen ehtojen mukaan kustannustuen minimisumma on 2000 euroa ja maksimi 500 000 euroa.

Tukea voi hakea vaikka ei kuuluisi tuettaviin toimialoihin, tällöin edellytetään erityisen painavaa syytä.

Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto on laskenut 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.

– Yrityksen on osoitettava syyt, joiden vuoksi yrityksen tilanne poikkeaa toimialan yleisestä tilanteesta sekä liikevaihdon laskun syy-yhteys COVID19-pandemiaan, Valtiokonttorin apulaisjohtaja Kansalaispalveluista Satu Vallivaara tarkentaa.

– Erityisen painavan syyn harkinnassa olennaisena pidetään sellaista julkisoikeudellista rajoitusta tai kirjallista määräystä, jonka johdosta elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut ja rajoitus on kohdannut tukea hakevaa yritystä, esimerkiksi alueellisten tai muiden vastaavien useita yrityksiä koskevien syiden vuoksi, raskaammin kuin muita toimialan yrityksiä.

Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein, ja voi muun muassa periä virheellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet takaisin.

Lisätietoja Valtionkonttorin sivulta:
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#31fe440a