Yrittäjä, jätä työttömyysturvahakemus viimeistään tänään 15.4.2020

Yrittäjä, jätä työttömyysturvahakemus viimeistään tänään 15.4.2020!

Yrittäjät voivat hakea työttömyysturvaa koronavirusepidemian vuoksi. Työmarkkinatukea voi saada työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, jos yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 15.4.2020.
Työmarkkinatukea voidaan maksaa 30.6.2020 asti.
(Tiedote TEM 14.4.2020)

Tuen saaminen edellyttää, että
– yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.
– Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?
Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä prosessi menee näin:
– Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
– TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
– Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
– Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua. TE-palveluiden verkkosivuilla on julkaistu omat yrittäjille suunnatut ohjeet työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Kela rakentaa parhaillaan yrittäjien työttömyysturvan hakemiseen verkkohakemusta. Se tulee käyttöön tämän viikon lopulla. Kela tiedottaa ja ohjeistaa kela.fi-sivustossa ja muissa viestintäkanavissaan, kun verkkohakemus on auki.

Lisätietoa:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/yrittaja-voi-saada-tyottomyysturvaa-takautuvasti-jos-toimii-viimeistaan-15-4-2020