Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: eläkeläiset voivat saada tukea

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät. Ohjeistukseen on tehty myös muita päivityksiä.

Yksinyrittäjän tulee hakiessa esittää verovelkatodistus. Mikäli verovelkoja on, hakijan tulee esittää tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tehdystä maksujärjestelyhakemuksesta. Kunta ei voi tarkistaa yrityksen verovelkatilannetta, toisin kuin Business Finland ja ELY-keskukset koronatukia myöntäessään, minkä vuoksi asia jää yrityksen tehtäväksi.

Täsmennykset ohjeistukseen on valmisteltu yhdessä Kuntaliiton kanssa ja ne on julkaistu Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Asetukseen perustuvaa ohjeistusta on päivitetty myös muun muassa liittyen usean koronatilanteeseen liittyvän tuen saamiseen ja maatilayrittäjiin, jotka harjoittavat muutakin yritystoimintaa.

Tarkennetun ohjeistuksen myötä niiden kielteisen tukipäätöksen saaneiden yksinyrittäjien, joita tarkentunut ohjeistus koskee, kannattaa olla yhteydessä kuntaansa ja hakea tarvittaessa muutosta tukipäätökseensä.

Yrittäjät hakevat tukea yrityksensä kotikunnasta. Lempäälän kunta ottaa hakemukset vastaan Pirkanmaan kuntien yhteisen sähköisen järjestelmän kautta. Hakemuksen voi jättää osoitteessa: https://www.tukialusta.fi/.

Neuvontaa voi saada numerosta 03 5656 5040.