Yksinyrittäjätuen myöntäminen käynnistyi sujuvasti – hakemusten liitteissä puutteita

Lempäälän kunnassa 2000 euron yksinyrittäjätuen haku käynnistyi 20.4. Käsittelyjärjestelmä saatiin käyntiin ja ensimmäisiä myöntöpäätöksiä päästiin tekemään torstaina 23.4. Hakemuksia oli siihen mennessä tullut noin 60 kappaletta ja niistä puolet saatiin myönnettyä ja käsiteltyä maksatukseen saakka. Nopeimmillaan päätöksen voi siis saada muutamassa päivässä.

Hakemusten liitteissä puutteita

Osa hakemuksista odottaa lisätietoja, joita hakijoilta on pyydetty. Lisäselvityksiä ovat eniten aiheuttaneet yrityksen ”väärä” kotikunta, puuttuvat dokumentit ”yrityksen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä 16.3. jälkeen” ja verovelkatodistuksen tai maksujärjestelydokumentin puuttuminen.
Yrityksen oikea kotikunta kannattaa varmistaa ja kaikki liitteet varata valmiiksi etukäteen, jotta hakemuksen täyttö sujuu nopeasti.

Yksinkertainen ohje on:
1) TARKISTA YTJ-tietojärjestelmästä yrityksen KOTIPAIKKA (Lempäälä)
2) TARKISTA, että olet PÄÄTOIMINEN YKSINYRITTÄJÄ, jolla ei ole muita tulonlähteitä kuten eläkkeestä tai työsuhteesta saatavaa tuloa
3) LIITÄ hakemukseen verovelkatodistus kaikkien velvoitteiden suorittamisesta tai verottajan hyväksymä maksusuunnitelma, jos veroja on maksamatta
4) LIITÄ hakemukseen tilinpäätös tai veroilmoitus tilikaudelta 2019 (tai viimeisin ellei tämä ole valmistunut)
5) LIITÄ hakemukseen selvitys/dokumentit yrityksen tulojen merkittävästä alenemisesta 16.3.jälkeen

Hakukriteerit arvioidaan hakemushetken mukaan ja hakemuksia voi jättää 30.9.2020 saakka.

Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen yksinyrittäjätuesta 8.4.2020. Tukea yksinyrittäjille voidaan hakemusten perusteella myöntää yritystoiminnasta 16.3.–31.8.2020 aiheutuviin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi. Yksinyrittäjällä on myös oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, eikä eläke- tai palkkatuloja työsuhteesta.

Lempäälän kunta ottaa hakemukset vastaan Pirkanmaan kuntien yhteisen sähköisen järjestelmän kautta. Hakemuksen voi jättää osoitteessa: https://www.tukialusta.fi/.

Neuvontaa voi saada numerosta 03 5656 5040.