Yksinyrittäjän 2000 € tuen haku avautuu 20.4. klo 15

Lempäälän kunta, Lempäälän Kehitys ja muut Pirkanmaan kunnat ovat valmistelleet yhteisen yksinyrittäjätuen sähköisen haun, joka avautuu maanantaina 20.4.2020 klo 15.00. Haku tapahtuu osoitteessa www.tukialusta.fi

Hakeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Sivustolla annetaan myös ohjeita hakemiseen ja tiedotetaan kuntakohtaisista ohjeista. Lomake on täytettävä nopeasti ja kerralla valmiiksi, joten kannattaa varata kaikki materiaali valmiiksi ennen täytön aloittamista.

Hakemuksen täyttäminen on helppoa ja siihen tarvitaan liitteiksi sähköisessä muodossa:

1. Viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus
2. Kirjanpidon tulosteet ja/tai tiliotteet keväältä 2020
3. Verovelkatodistus
Osa liitteistä voidaan korvata myös muulla selvityksellä.

Katso lisää ohjeita ja useimmin kysyttyjä kysymyksiä esimerkiksi www.tukialusta.fi-sivulta

Tuen hakemiseen saa neuvontaa Pirkanmaan yritysten koronakriisin neuvontapalvelusta numerosta 03 56 56 5040. Neuvontapalvelu on avoinna arkisin klo 9-17, lisäksi huhti-toukokuun aikana laajennetusti tiistaisin ja torstaisin klo 9-19.

SEURAAVASSA TARKEMPIA OHJEITA JA VINKKEJÄ LEMPÄÄLÄSSÄ:

Lempääläläinen yksinyrittäjä – hae avustusta korona-tilanteen aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon!

Yksinyrittäjälle myönnettävää avustusta voit hakea https://www.tukialusta.fi/-sivun kautta, jos olet Suomessa toimiva päätoiminen yksinyrittäjä, jonka yrityksen kotipaikka on Lempäälässä (tarkista yrityksesi virallinen kotipaikka YTJ-rekisteristä) ja jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa.

Mikä yksinyrittäjäavustus oikein on?
Yksinyrittäjäavustus on 2000 euron suuruinen kertakorvaustuki yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei voida lukea tuettaviin kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Yksinyrittäjätukea voidaan myöntää 16.3.-31.8.2020 välillä yrittäjälle aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjätuki on haettavissa 30.9.2020 asti.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjätukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Miten tukea haetaan?

Yksinyrittäjäavustuksen hakemiseksi täytä sähköinen hakemuslomake www.tukialusta.fi/ -sivulta löytyvän linkin kautta. Hakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa Suomi.fi-tunnistautumista, johon tarvitaan pankkitunnistetta, varmennekorttia tai mobiilivarmennetta.

Yksinyrittäjätuen avustuksen sähköiselle hakulomakkeelle täytetään järjestelmässä seuraavat tiedot:
• Hakijan perustiedot
• Toiminnan kuvaus
• Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
• Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)
Hakemuksen mukana jätettävät pakolliset liitteet ovat:
• Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
• Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
• Verovelkatodistus

Yrittäjän täytyy hakemuksella vakuuttaa,
– että on päätoiminen yksinyrittäjä,
– että liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa,
– että koronatilanne on heikentänyt merkittävästi yrityksen taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen
– ja että liiketoimintaa aiotaan jatkaa koronaepidemian jälkeen.

Miten hakemukset käsitellään?

Järjestelmään jätetyn tukihakemuksen käsittelee Lempäälän kunta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Järjestelmän kautta voi seurata jätetyn hakemuksen käsittelyn etenemistä. Mikäli hakemukselle tehdään myönteinen tukipäätös, saa hakija päätöksestä tiedon sähköisessä muodossa ja Lempäälän kunta maksaa tuen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille 4 arkipäivän kuluessa päätöksestä. Myös kielteinen päätös annetaan hakijalle tiedoksi sähköisesti.

Älä jää yksin – kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa saat numerosta 03 5656 5040!

Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antaa Pirkanmaan kunnat. Neuvontapalvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 – 17.00, lisäksi huhti-toukokuun aikana myös ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin 09.00 – 19.00

Tutustu myös yksinyrittäjätuen myöntämiseen liittyviin määritelmiin ja tarkempiin ehtoihin!

Päätoimisella yrittäjyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Hakijalla ei tule olla muuta tuloa, kuten eläke- tai palkkatuloa työsuhteesta.

Myönnettävä tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta, joten yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä sekä freelanceyrittäjille silloin, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on avustushakemuksen mukana toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjän tukea ei myönnetä ennen koronaepidemiaa taloudellisissa vaikeuksissa olleelle. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin voi laittaa avustushakemuksen.

Myönnettävä yksinyrittäjäavustus on niin kutsuttua vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Lisätietoja ja ohjeita yksinyrittäjätuen hakemiseen löytyy mm. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista