Tarjouspyyntö julkaistu: Polttopuuklapien hankinta Birgitan polulle

Tarjouksen määräaika 4.6.2021.
Hankinnan kohteena on polttopuuklapien hankinta Lempäälän kunnan ”Birgitan polku” -retkeilyreitin taukopaikoille. Vuosittainen polttopuiden kulutus retkeilyreitillä vaihtelee. Vuonna 2020 toimitettu määrä oli poikkeuksellisesti 620 irtokuutiometriä vuodessa (vrt. vuonna 2018 300 irtokuutiometriä vuodessa).

Hankinta on jaettu kymmeneen osaan tulipaikkojen perusteella.
Polttopuiden toimittaja kuljettaa retkeilyreitin taukopaikalle tai sen läheisyyteen kuivia, pituudeltaan 25-35cm pituisia sekapuuklapeja. Kullekin tulipaikalle on määritelty hankintamäärä, joka löytyy tarjouspyynnöstä.

Tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä, joka löytyy Cloudia-pienhankintapalvelusta, osoitteesta:
https://pienhankintapalvelu.fi/lempaala/PienHankintaTarjous/Perustiedot?tpg=f6124dcc-628f-47d4-9221-bdf37317b96a

Lisätietoja tästä hankinnasta antaa palvelupäällikkö Sari Juuti, sari.juuti@lempaala.fi p. 0500633241

Lempäälän kunnan hankintakalenteri löytyy osoitteesta:
https://www.lempaala.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/