Tampere Smart City Week 2021

Tervetuloa esittelemään ratkaisuja tulevaisuuden kaupunkeihin Tampere Smart City Week 2021 -tapahtumaan!

Tampere Smart City Week -tapahtumaviikon yhteydessä järjestettävä kansainvälinen virtuaalikonferenssi esittelee ratkaisuja kaupunkien tulevaisuuteen 26.–28.1.2021. Konferenssissa keskustellaan älykaupunkikehityksen tulevaisuuden suuntauksista ja COVID-19 -pandemian vaikutuksista.

Pääteemoja ovat muun muassa liikkuminen, turvallisuus, kestävä kehitys, digitalisaatio, terveysteknologia ja tekoäly. Tapahtumakokonaisuus esittelee ratkaisuja niin kaupunkien päättäjille, suunnittelijoille ja kehittäjille kuin yrityksillekin. Tampere Smart City Week järjestetään nyt kolmatta kertaa. Vuonna 2020 tammikuussa viikon tapahtumat keräsivät eri teemojen pariin yhteensä yli 6000 kävijää ja ammattilaisia osallistui tapahtumaan 29 maasta.

Ilmoittautumalla mukaan voitte varata paikan virtuaaliselta näyttelyalustalta. Toimitamme tarkempia tietoja osallistumisesta myöhemmin tänä vuonna.
Kerro meille yrityksenne ratkaisu ja ilmoittaudu mukaan tästä:
https://www.lyyti.fi/reg/Solutions_for_the_future_TSCW2021_7027/fi

Lempäälä ja koko Tampereen kaupunkiseutu luo monipuolisen kasvuympäristön ihmisille ja yrityksille nyt ja tulevaisuudessa. Kaupunkiseutu pyrkii olemaan ennen kaikkea älykkäiden palveluiden testialusta, joka toiminnallaan edesauttaa yritys- ja innovaatioverkostojen toimintaa sekä osallistaa ihmisiä mukaan älykaupungin kehittämiseen. Smart City Week tarjoaa yrityksille ja organisaatioille paikan esitellä ratkaisujaan kansainväliselle yleisölle. Kansainvälisesti kehitetyt ratkaisut luovat pohjan tulevaisuuden ratkaisuille.

Tervetuloa!
Tampere Smart City Week 2021, tammikuussa 22.-29.1.2021

Lisätietoja tapahtumasta: https://tscw.fi/konferenssi/

Welcome to present solutions for the future cities in Tampere Smart City Week 2021!

The international, virtual conference on the Tampere Smart City Week presents solutions for the future of cities on 26th – 28th January 2021. During the event the future trends of smart city development and the impact of the COVID-19 pandemic will be discussed. These main themes will be discussed from various points of view, such as mobility, safety, sustainable development, digitalisation, health tech and artificial intelligence. The event presents solutions for urban decision-makers, planners, developers and companies. Tampere Smart City Week is organized now for the third time. On January 2020, Tampere Smart City Week attracted a wide participation; over 6000 people from near and far, and professional participants from 29 countries.

By participating, you’ll get a place in our virtual expo platform. We will provide you with more detailed information later this year.
Please let us know about your solution and register here:
https://www.lyyti.fi/reg/Solutions_for_the_future_TSCW2021_7027/fi

Lempäälä and the whole Tampere urban region creates a diverse growth environment for people and companies today and in the future. The urban region aims to be a test platform for smart services, where the activities of corporate and innovation networks are promoted, and people can participate in smart city development. The Smart City Week offers companies and organizations a stage to highlight their solutions to an international audience. Internationally developed solutions create a basis for future solutions in smart city development.

Welcome!

Tampere Smart City Week 2021 in Tampere, Finland on 22–29 January 2021.
More information is available on the event website at https://tscw.fi/en/conference/