Suomen Yrittäjien kuntabarometri -kysely yrittäjälle avoinna maaliskuun loppuun saakka

Käythän vastaamassa ja kertomassa mielipiteesi yrittämisen arjesta juuri omassa kunnassasi.

Miksi Suomen Yrittäjät kysyy näitä asioita?

Tutkimuksesta saadut tulokset ovat tärkeä työkalu yrittäjien ja kuntien yhteistyön kehittämisessä. Kunnille ja yrittäjäyhdistyksille toimitetaan kyselytutkimuksen tulokset. Uutena elementtinä on se, että kuntien ja alueiden saamia tuloksia voidaan verrata keskenään joko kokonaistuloksen tai tietyn kysymyksen osalta.

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että jokainen jäsenyrittäjä kertoo oman näkemyksensä.

Kyselyn vastausaika päättyy torstaina 31.3. Vastauskielen (suomi, ruotsi, englanti) voi valita kyselyn alussa.

Siirry kyselylomakkeelle.