Sarapiston kedolle etsitään kummiyritystä

Lumolaidun verkosto -hanke etsii kummiyritystä tai useampia yrityksia Sarapiston lammaslaitumelle. Hanke tarjoaa kummiyrityksille konkreettisia tekoja ja näkyvää viestintää luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Luonnonlaitumet ovat merkittäviä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjiä, ja ne ovat monien uhanalaisten lajien elinpaikkoja.
Sarapiston keto on myös tärkeä luonto- ja lähimatkailun kohde.

Yhteistyöstä tehdään kirjallinen sopimus yrityksen/yritysten kanssa, jossa määrittelemme hankkeessa tekemämme työn pääkohdat sekä yrityksen rahoitusosuuden. Sponsorisumma on 8000-9000 euroa, ja se sisältää ns. toimintatonnin ympäristönsuojeluyhdistykselle (1-2 kesälle), joka hoitaa eläinten valvontaa.

Hankkeen mahdollinen toiminta Sarapistossa ajoittuu vuosille 2021-2022. Mikäli kummiyhteistyöstä saadaan sovittua 31.5.2021 mennessä, hanke on mukana järjestämässä laidunnusta jo tänä vuonna. Vuoden 2022 yhteistyötä varten tarvitsemme tiedon kummiyrityksen osallistumisesta 30.8.2021 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Riikka Söyrinki
p. 040 7447231
riikka.soyrinki@proagria.fi

maisema-asiantuntija, hortonomi (AMK)
MKN maisemapalvelut
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
ProAgria Etelä-Suomi ry / Pirkanmaan aluetoimisto

Lisätietoa myös: Elina KIvi
Lempäälän Kehitys Oy / Lempäälän matkailu
elina.kivi@lempaala.fi, 0406670981