Omistajanvaihdokset Pirkanmaalla

Pirkanmaan Yrittäjät on käynnistänyt omistajanvaihdosteemaisen hankkeen, joka keskittyy ammatinharjoittajan ja pienemmän yrityskoon omistajanvaihdosten edistämiseen. Valtakunnallisten omistajanvaihdostutkimusten mukaan joka kolmas yrittäjä miettii omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana. Yritysten omistajanvaihdosten onnistumisella on suuri merkitys myös Pirkanmaan ja sen kuntien elinvoimalle.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, joiden myötä voidaan täydentää ja vahvistaa olemassa olevaa palveluverkostoa sekä ohjata yrittäjät ajoissa neuvontapalvelujen piiriin. Hankkeen avulla lisätään tietoisuutta omistajanvaihdosten tuomista mahdollisuuksista aloittaa tai laajentaa yritystoimintaa, sekä rakennetaan omistajanvaihdospolku Pirkanmaalla.

Hankkeen puitteissa on tehty omistajanvaihdoksiin liittyvä kyselyn johon kaivataan vielä vastauksia. Kyselyn tavoitteena on saada tarkempaa näkemystä Pirkanmaan alueen omistajanvaihdoksista. Tuloksia hyödynnetään alueen omistajanvaihdoksiin liittyvien palveluiden kehittämiseen ja palveluverkoston vahvistamiseen. Kyselyyn voivat vastata sekä myyntiä että ostamista suunnittelevat.

Kyselyyn pääse vastaamaan täältä. Kysely on avoinna vielä 9.8.2023 saakka.