Olemme Lempäälästä -sivusto tekee tutuksi paikallisia yrittäjiä ja yrityksiä

Tänään on julkaistu paikallisia yrittäjiä ja yrityksiä esittelevä Olemme Lempäälästä -verkkosivusto osoitteessa olemmelempäälästä.fi

Olemme Lempäälästä -palvelusivusto tekee tutuksi yrittäjiä ja pyrkii vahvistamaan yhteistä Lempäälä-henkeämme. Yrittäjät tuovat osaamistaan esille kukin toiveidensa ja yrityksensä tarpeiden mukaan. Olemme Lempäälästä -sivusto boostaa liiketoimintaa ja tuo paikalliset yritykset kuntalaisten tietoisuuteen.

Ensimmäisessä vaiheessa sivustolle on kutsuttu mukaan Lempäälän Yrittäjien jäsenyrityksiä, mutta jatkossa sivustolla esitellään kaikkia sivustoyhteistyöstä kiinnostuneita lempääläläisiä yrityksiä.

”Sivuston ensimmäinen kokonaisuus julkaistaan nyt juhannuksena ja siinä on mukana ensin yrittäjäyhdistyksen jäseniä. Heinäkuussa avaamme sivustolle ilmoittautumisen kaikille lempääläisille yrityksille ja tiedotamme tästä niin Yritysviestissä kuin yrittäjäyhdistyksen ja kehitysyhtiön kanavissa”, kertoo Lempäälän Yrittäjien varapuheenjohtaja ja viestintävastaava Katja Nurminen.

”Me Lempäälän Yrittäjissä olemme erittäin kiitollisia yhteistyöstä Lempäälän Kehitykselle, Lempäälän kunnalle sekä sivuston koostamiseen osallistuneille yrittäjävalmennusryhmän ja kesätyötiimin nuorille, joista on ollut valtava apu sivuston toteuttamisessa. Idea sivustosta sai alkunsa Lempäälän lukiolaisten halusta auttaa paikallisia yrittäjiä koronakevään haastavassa tilanteessa”, sanoo Lempäälän Yrittäjien puheenjohtaja Ismo Paananen.

Työkokemusta ja yrittäjyyskasvatusta nuorille

Lempäälän lukiolaisten aloitteesta syntynyttä ja nuorten yrittäjyysvalmennusryhmän käynnistämää projektia on viety eteenpäin yhteistyössä Lempäälän Yrittäjien sekä Lempäälän kunnan ja kehitysyhtiön kanssa. Kesäkuussa ahkerat ja innokkaat kunnan kesätyönuoret ovat haastatelleet yrittäjiä ja koostaneet esittelyjä nettisivuille.

“Projekti on tuonut meille nuorille uudenlaista työkokemusta ja jokainen päivä on ollut erilainen. Meistä on ollut kiinnostavaa haastatella yrittäjiä ja tutustua heidän arkeensa. Olemme päässeet ideoimaan projektia ja tuomaan mukaan myös omaa näkökulmaamme”, kommentoivat Olemme Lempäälästä -tiimin nuoret.

Olemme Lempäälästä -hanketta ollaan jatkossa laajentamassa ja myös verkkosivustoa kehittämässä enemmän verkkokaupan suuntaan.

Olemme Lempäälästä -teema tulee olemaan vahvasti esillä myös vuoden 2021 alussa avattavassa yrittäjien yhteisessä Ideakeskuksessa uuden Lempäälä-talon yhteydessä.

Tutustu Olemme Lempäälästä -sivustoon osoitteessa: olemmelempäälästä.fi

Lisätietoja antavat:
Lempäälän Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Ismo Paananen, p. 040 7288 299, ismo.paananen@agendium.com
Lempäälän Yrittäjät ry:n viestintävastaava Katja Nurminen, p. 045 8841 880, katja@ignite.fi
Lempäälän Kehitys Oy, Elina Kivi, p. 040 667 0981, elina.kivi@lempaala.fi