OKM myöntää korona-avustuksia tapahtumille

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettavissa yhteensä enintään 9,6 miljoonaa euroa korona-avustuksina kulttuuritapahtumille. Avustuksilla on tarkoitus tukea koronapandemian vuoksi taloudellisesti kärsineitä kulttuuritapahtumia, jotka ajoittuvat 1.6.–31.8.2020 väliselle ajalle. Haku alkaa 2.7.2020.

Poikkeusaikana useat taide- ja kulttuuritapahtumat toteutuvat ennakoitua pienempänä tai ovat peruuntuneet kokonaan. Myönnetyillä avustuksilla turvataan taide- ja kulttuuritapahtumia järjestävien yhteisöjen ja säätiöiden toimintaedellytykset poikkeuksellisessa toimintaympäristössä.

Avustusta voivat hakea rekisteröityneet yhteisöt ja säätiöt, jotka järjestävät Suomessa taide- ja kulttuurifestivaaleja sekä muita taide- ja kulttuuritapahtumia vakiintuneesti. Avustusta ei voida myöntää sellaisille yhteisöille ja säätiöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta.

Hakuaika päättyy 11.8.2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii tekemään päätökset syyskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja erityisavustuksesta koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille löytyy linkistä:
https://minedu.fi/-/avustus-koronapandemian-vuoksi-peruuntuville-tai-ennakoitua-pienempina-toteutuville-kulttuuritapahtumille-1?languageId=fi_FI