Lähde kummiyritykseksi Naistech-hankkeeseen

Naistech-hanke kannustaa tyttöjä tekniikan aloille

Lempäälä on mukana Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) käynnistyneessä Naistech-hankkeessa, jossa rohkaistaan tyttöjä ja naisia hakeutumaan ennakkoluulottomasti tekniikan opintoihin ja työtehtäviin.

Hankkeeseen haetaan nyt kummiyrityksiä ja -henkilöitä. Yritykset voivat hankkeessa esitellä toimintaansa sekä tarjota kummiryhmäläisille harjoittelu-, kesätyö- ja TET-paikkoja. Osallistumismaksua ei ole, mutta yritys saa mukanaolostaan näkyvyyttä. Kummihenkilönä voit esim. tukea kummiryhmäläisiä opinnoissa ja urasuunnitelmissa.

Tavoitteena on naisten kiinnostuksen lisääminen tekniikan aloja kohtaan. Pyrkimyksenä on kannustaa naisia yrittäjyyteen sekä suuntautumaan erityisesti kone-, automaatio-, talo- ja sähkötekniikkaan. Tekniikan alat tarvitsevat monipuolisia näkemyksiä ja ne ovat keskeisessä roolissa kestävän kehityksen ja maamme hyvinvoinnin kannalta. Hankkeessa vahvistetaan realistista kuvaa teollisuuden ja teknisten palvelualojen työpaikkojen työtehtävistä ja tuodaan esille kasvava työvoiman tarve sekä sähkön, automaation ja talotekniikan merkitys ilmastonmuutoksessa ja elinympäristössä.

Hankkeessa kootaan kummiryhmiä 8-luokkalaisista ja lukiolaisista tytöistä sekä työttömistä tai alaa vaihtavista naisista. Ryhmille järjestetään työpajoja, koulutustilaisuuksia, webinaareja ja tutustumisia tekniikan alan yrityksiin.

Asiasta kiinnostunut, ilmoittaudu mukaan yhteistyöyritykseksi tai kummihenkilöksi sähköpostilla marja.keranen@tuni.fi
Lisätietoja hankkeesta: https://projects.tuni.fi/naistech/ ja
projektipäällikkö Marja Keränen (p. 0405044333).

Lisätietoja myös: Elina Kivi / Lempäälän Kehitys Oy
elina.kivi@lempaala.fi, puh. 0406670981