Kysely yrityksille ympäristönsuojelun edistämisestä

Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun edistämissuunnitelma päivitetään vuosille 2023–2027. Päivitystyöhön osallistetaan niin kuntalaisia kuin yhdistyksiä ja yrityksiä.
Ympäristönsuojelun edistämissuunitelmaa hyödynnetään edistämistoimenpiteiden suunnitteluun ja kohdentamiseen.

Edistämistoimenpiteillä tarkoitetaan luonnonsuojeluun, vesistönsuojeluun sekä päästöjen ja jätteiden synnyn vähentämiseen tähtääviä toimia, jotka eivät kuulu lupa- ja valvontatoimien piiriin.
Viranomaislautakunta on hyväksynyt voimassa olevan edistämissuunnitelman vuosille 2018–2022. Lisätietoa ympäristönsuojelun edistämissuunitelmasta löydät tästä linkistä https://www.lempaala.fi/ymparistonsuojelun-edistamissuunnitelma/

Päivitystyön yhteydessä halutaan kuulla, mitkä edistämisen teemat ja painopisteet ovat kuntalaisille sekä yhdistysten ja yritysten edustajille tärkeitä.
Toivomme vastauksia yritysten näkökulmasta heille suunnattuun verkkokyselyyn, joka löytyy oheisesta linkistä https://q.surveypal.com/Ymparistonsuojelun-edistamisohjelma—yritykset/0.
Kyselyyn on vastausaikaa 19.8. saakka.

Lisätietoja antaa
Lempäälän kunta
Tuija Selänpää
ympäristötarkastaja
tuija.selanpaa@lempaala.fi
puh. 041 730 9603