Kustannustuen neljäs kierros 17.8.—30.9.2021.

Kustannustuen neljäs hakukierros aukeaa 17.8. klo 9.00 ja päättyy 30.9. klo 16.15. Tukikausi, jolta neljännen kierroksen kustannustukea haetaan ja jonka ajalle kohdistuneita kustannuksia voidaan korvata, on kaikille yrityksille sama 1.3.2021 – 31.5.2021.

Tuki haetaan sähköisesti, hakemuslinkki löytyy viimeistään 17.8. sivulta https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/. Linkistä löytyy myös lisätietoja kustannustuesta.

Business Tampere järjestää maksuttoman kriisirahoitusinfo-webinaarin kustannustuen neljännestä hakukierroksesta 16.8. klo 10-11.30. Lisätietoja ja ilmoittautumiset webinaariin tästä linkistä https://businesstampere.com/fi/?event=kriisirahoitusinfo-kustannustuen-neljas-hakukierros.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi korona-pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.3. -31.5.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.
Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat edelleen saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät.
Yritys voi hakea kustannustukea, jos sillä on Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa, ja että sen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden.

Mitkä ovat ehdot tuen saamiseksi?
Hae kustannustukea, jos
• yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden
• yrityksellä on vähintään 2000 € kustannuksia tukikaudelta
• yrityksellä on y-tunnus
• yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin
Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, kuten aiemmillakin hakukierroksilla. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät.
Toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea perustelemalla, että liikevaihdon lasku johtuu pandemiasta. Molemmissa tapauksissa hakijan pitää täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.
Yhtiömuodolla ei ole merkitystä tuen saamiselle. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea.

SULKEMISKORVAUS
Sulkemiskorvaus mikro- ja pienyrityksille koskee yrityksiä tai konserneja, joissa on enintään 49 työntekijää. Sulkemiskorvausta haetaan myös Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Korvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi. Mikäli sulkemiskausi päättyi huhtikuussa, päättyy sulkemiskorvauksen hakuaika 31.8. kello 16.15.

Keskisuurten ja suurten, vähintään 50 työntekijää työllistävien yritysten ja konsernien sulkemiskorvauksen hakuaika on 15.7.-13.8. Mikäli yritys kuuluu konserniin, haetaan keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvausta aina konsernitasolla, ei yksittäisenä yrityksenä.
Sulkemiskorvauksen sähköiset hakemukset löydät Valtiokonttorin sivulta https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/