Koulutusta pk-yrityksille Pirkanmaalla

ELY-keskuksen Yrityksen kehittämispalvelut -yksikkö järjestää kolme pk-yritysten johto- ja avainhenkilöille tarkoitettua kurssia seuraavasti:

* Talouden ja tuottavuuden johtaminen: 28.1.2020 alkaen (ilm. 22.1. menessä)
* Kasvuun johtaminen: 31.3.2020 alkaen (ilm. 6.3. mennessä)
* Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen: 21.4.2020 (ilm. 13.4. mennessä)

Kukin kurssi sisältää:
Kymmenen (5 x 2 pv) päivää koulutusta sekä 2 yrityskohtaista konsultointipäivää. Konsultointipäivien aikana tunnistetaan yrityksen kehittämiskohteet ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Koulutukseen otetaan 15-20 yritystä / koulutus.

Koulutuksen hinta on 1 470 € + alv 24 % /osallistuja.
Hinnassa on jo huomioitu ELY-keskuksen tuki 70%.

Koulutukset soveltuvat pk-yritysten johto- ja avainhenkilöille sekä yrittäjille kasvua ja kehittymistä tavoittelevissa pk-yrityksissä Pirkanmaalla.

Lisätietoja koulutuksista antaa:
ELY-keskuksen alvelupäällikkö Jukka Ojala, 029 5036 204, jukka.ojala@ely-keskus.fi
ja Lempäälän Kehitys Oy / Elina Kivi, elina.kivi@lempaala.fi