Korona-avustus taide- ja kulttuurifestivaaleille ja kesäteattereille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haettavaksi taide- ja kulttuurifestivaalien ja kesäteattereiden korona-avustukset.

Korona-avustuksen hakuaika on 24.5.2021 – 22.6.2021, haku päättyy klo 16.15.
Avustukset kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan uuteen korona-tukipakettiin, joka on yhteensä noin 230 miljoonaa euroa ja sisältyy eduskunnalle annettuun vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen.

Avustus on tarkoitettu

– yleishyödyllisenä toimintana järjestettävään taide- ja kulttuurifestivaalitoimintaan,
– liiketaloudellisin periaattein järjestettävään taide- ja kulttuurifestivaalitoimintaan silloin, kun hakijan arvonlisäverollinen liikevaihto oli enintään 150 000 euroa vuonna 2019 sekä
– ammattimaiseen tai ainakin osittain taiteen ammattilaisia työllistävään kesäteatteritoimintaan,

jonka harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi 1.1.-30.9.2021.

Taide- ja kulttuurifestivaalien avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään noin 7,5 miljoonaa euroa ja ammattimaiseen kesäteatteritoimintaan noin 1 miljoona euroa sekä noin 0,5 miljoonaa euroa harrastajamaiseen kesäteatteritoimintaan, mikäli toimija työllistää myös taiteen ammattilaisia. Avustusten myöntäminen edellyttää, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 II lisätalousarvioesityksen.

Valtionavustusta hakiessaan taide- ja kulttuurifestivaalien ja kesäteatteritapahtuman järjestäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia COVID-19 –pandemian leviämisen ehkäisemiseksi annettuja ohjeita, säännöksiä ja viranomaisten määräyksiä.

Älä jätä hakemuksen tekemistä viimeiseen haun aukiolopäivään 22.6.2021.  Hakijayhteisöjen kannattaa varmistaa hyvissä ajoin, että yhteisön asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä hakemuksen lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla asiointivaltuuksilla. Asiointipalveluun tulee myös syöttää tarvittavat pakolliset yhteisön tiedot ennen kuin hakemuksen pystyy lähettämään.

Asiointipalveluun kirjautuminen
Yhteisön puolesta asioiva kirjautuu asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta lisäksi Y-tunnusta sekä Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että henkilöllä, joka valmistelee ja lähettää valtionavustushakemuksen, on oikeus edustaa yhteisöä.
Lisätietoa asiasta asiointipalvelun käyttöohjeessa: https://minedu.fi/asiointipalvelu.

Hakemuksen pystyt tekemään kirjautumalla asiointipalveluun tästä >>> https://minedu.fi/-/avustus-koronapandemian-vuoksi-peruuntuville-tai-ennakoitua-pienempina-toteutuville-kulttuuritapahtumille-1

Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja osakeyhtiöille. Avustusta voidaan käyttää ajalla 1.1.–31.12.2021 syntyneisiin tai syntyviin kuluihin.

Avustus myönnetään harkinnanvaraisena yleisavustuksena sellaisille yhteisöille ja säätiöille, joiden taide- ja kulttuurifestivaali- ja kesäteatteritoiminta (mukaan lukien harrastajakesäteatterit) on vakiintunutta, säännöllistä ja ammattimaista. Vakiintuneisuudella ja säännöllisyydellä tarkoitetaan sitä, että tapahtuma on järjestetty vähintään kolme kertaa aikaisemmin ja hakijalla on suunnitelmat tuleville vuosille.  Toiminnan katsominen ammattimaiseksi edellyttää, että hakijalla on vähintään yksi ympärivuotinen palkattu työntekijä. Harrastajakesäteatteri voidaan katsoa ammattimaiseksi, jos toiminta työllistää taiteen ammattilaisia.

Avustus on tarkoitettu toimintaan sellaisille taide-ja kulttuurifestivaaleja sekä kesäteatteritoimintaa järjestäville yhteisöille, jotka kärsivät maksuvalmiuden puutteesta COVID-19-pandemian vuoksi. Avustuksen tavoitteena on auttaa toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa pandemian aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Taide- ja kulttuurifestivaalien osalta avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisenä toimintana järjestettävien taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan. Lisäksi avustusta voidaan myöntää liiketaloudellisin perustein järjestettävään taide- ja kulttuurifestivaalitoimintaan, jos järjestäjän arvonlisäverollinen liikevaihto oli enintään 150 000 euroa vuonna 2019.

Lisätietoja tarkemmin Valtioneuvoston sivuilta >>> https://minedu.fi/-/avustus-koronapandemian-vuoksi-peruuntuville-tai-ennakoitua-pienempina-toteutuville-kulttuuritapahtumille-1

Tutustu myös osioon: Usein kysyttyä kulttuurin, liikunnan ja tapahtuma-alan tukipaketista >>> https://minedu.fi/korona-tukipaketti

Lisää avustushakuja avautumassa – tapahtuma-alalle myös tapahtumatakuu

Hallituksen linjaamassa tukipaketissa on pyritty huomiomaan erityisesti alan moninaisuus ja työnteon erilaiset muodot, kuten keikkatyöläiset, itsensä työllistäjät, yksinyrittäjät, freelancerit ja toiminimellä toimivat. Paketista suunnataan kulttuuriin ja taiteeseen yhteensä 127,36 miljoonaa euroa.

Avustukset ja apurahat tulevat haettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön, Taiteen edistämiskeskuksen ja Suomen elokuvasäätiön kautta. Uskonnollisille tapahtumille tarkoitetut avustukset tulevat haettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön erillisellä haulla. Lisäksi tapahtuma-alalle suunnataan työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu tapahtumatakuu.