Kesätyörahaa saatavilla vielä muutamalle yritykselle!

Lempäälän kunnan maksamaa kesätyörahaa on vielä saatavilla muutamalle yritykselle. 300 euron suuruinen tuki maksetaan työnantajalle, joka palkkaa 15-18-vuotiaan lempääläläisen nuoren kesätyöpaikkaan. Mikäli sinulle on tarjota nuorelle työpaikka, ota yhteyttä Lempäälän Kehitykseen: Teija Koskinen, teija.koskinen@lempaala.fi, 050 569 3356.

Ehtoja kesätyörahalle:
• kesätyörahalla tuetaan nuoren 15 -18 v pääasiassa ensimmäistä kesätyöpaikkaa
• tuettavat työjaksot ovat:
15.5. – 31.8.2020, vähimmäistyöllistämisaika tuen saamiseksi on 10 työpäivää (vähintään 6 h per päivä), tuki 300 euroa
• tukea saa pääsääntöisesti yhden nuoren työllistämiseen per työnantaja
• työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen työllistettävän nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka
• kesätöihin palkattava nuori ei saa olla ko. yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen
• työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Työnantaja hoitaa työsuhteeseen kuuluvat verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Lempäälän kunnalle
• työsuhteessa noudatetaan säädettyjä turvallisuusmääräyksiä

Lisätietoja kesätyörahasta:
https://www.businesslempaala.fi/yrityspalvelut/kesatyoraha/ tai Lempäälän Kehitys Oy, Teija Koskinen, teija.koskinen@lempaala.fi, 050 569 3356.