Kehätien asemakaavaehdotus julkisesti nähtävillä

Lempäälän Sääksjärvellä on tullut Kehätien asemakaavaehdotus julkisesti nähtäville 20.11.-19.12.2019 väliseksi ajaksi. Kaava-alue sijaitsee valtatie 3:n (Helsinki-Tampere-moottoritie) varrella Kiillon tehdasta vastapäätä.

Kaavahankkeen tarkoituksena on uudistaa vanhat asemakaavamääräykset ja korvata alueelle aiemmin osoitettu asuinkortteli ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalla teollisuuskorttelilla. Kaavamuutos vähentää asumisen ja teollisuuden sekoittuneisuutta poistaen asumiselle osoitetun korttelialueen samalla valtatien melualueelta.

Kaavamuutos lisää samalla näkyvyydeltään hyvien yritystonttien tarjontaa, jota muutoksen myötä tulee kunnalle noin 6 hehtaaria.

Asemakaavan on alustavasti tarkoitus mennä hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2020.

Lisätiedot: elinvoimakaavoittaja Pekka Seppänen, puh. 044 486 3614, email: pekka.seppanen@lempaala.fi