KASVUUN JOHTAMINEN -valmennus pk-yrityksille

Kestävä ponnistuspohja kasvulle ja kehittämiselle

KASVUUN JOHTAMINEN -valmennuksen tavoitteena on rakentaa yritykselle valmiudet tavoitteelliseen ja hallittuun kasvuun. Se tarjoaa työkaluja suunnitelmalliseen kehittämistyöhön ja johtamiseen liiketoiminnan
eri osa-alueilla.

Kohderyhmä: Pirkanmaan pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt kasvua ja kehittymistä tavoittelevissa pk-yrityksissä.
Ohjelman sisältö ja menetelmät: Koulutusohjelma sisältää yhteensä 10 ryhmäkoulutuspäivää, jotka toteutetaan kaksipäiväisinä koulutusjaksoina (5 x 2 pv). Tilanteen muuttuessa osa jaksoista voi toteutua etänä. Päivät koostuvat lyhyistä asiantuntijan tietoiskuista ja aiheiden työstämisestä
yhdessä. Yrityskohtainen työskentely (2 pv) tarkentaa aiheet osallistujayrityksiin.

Konsultoinnin sisältö: Yrityskohtainen työskentely pureutuu ensin tavoitteen tarkentamiseen sekä strategian, kilpailutekijöiden ja etenemisen pullon kaulojen tunnistamiseen sekä omien johtamisominaisuuksien analysointiin (yht. 1 pv). Sen jälkeen työstetään tunnistettuja kasvua tukevia ajankohtaisia kehittämiskohteita (1 pv).

KASVUUN JOHTAMINEN -valmennus Pirkanmaan pk-yrityksille 2020/2

Valmennus alkaa 24.–25.11.2020 ja kestää huhtikuuhun 2021.
Valmennus toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Ilmoittautumiset 16.11.2020 mennessä, ryhmäkoko korkeintaan 20 henkilöä.
Koulutuspaikkakunta on Tampere.
Valmennuksen hinta on 1470 €/henkilö (+ alv 24%).
Hinnassa on jo huomioitu ELY-keskuksen tuki 70%.

ILMOITTAUDU:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=kehpa-koulutus&alue=pirkanmaa

LISÄTIEDOT
Pekka Pirnes, p. 040 830 8286
Hannu Peltomäki p. 044 989 1620
Saija Salo, p. 045 122 5621
etunimi.sukunimi@tjkoulu.fi

LISÄTIEDOT LINKISTÄ: http://yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/kasvuun-johtaminen

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN:
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
=> koulutus => kasvuun johtaminen Pirkanmaa 2020/2