Infoa yksinyrittäjän avustuksesta

Lempäälän kunnan ja muun Pirkanmaan osalta yksinyrittäjätuen haku avautuu viikolla 17 ja neuvontaa saa jo tiistaista 14.4. alkaen.

Neuvonta sisältää yhden puhelinnumeron, josta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa. Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan Yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antavat Pirkanmaan kunnat.

Neuvontapalvelun numero on 03 56 56 5040

Neuvontapalvelu avautuu tiistaina 14.4.klo 09.00. Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00–17.00, lisäksi huhti–toukokuun aikana myös ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin 09.00–19.00

Avustuksen hakeminen

Avustusta tullaan hakemaan yhteisen sähköisen käsittelyjärjestelmän kautta osoitteessa www.tukialusta.fi.
Haku avautuu viikolla 17 ja edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Sivustolla annetaan myös ohjeita hakemiseen ja tiedotetaan kuntakohtaisista ohjeista.

Webinaari yksinyrittäjän tukimuodoista

Business Tampere järjestää yhteistyössä Pirkanmaan kuntien, Pirkanmaan Yrittäjien ja Pirkanmaan TE-toimiston kanssa webinaarin keskiviikkona 15.4. klo 10.00. Aiheena on yksinyrittäjän tukimuodot kriisiaikana.

Webinaarissa kuulet tuoreimmat tiedot ja ohjeet sekä yksinyrittäjän työttömyysturvasta että yksinyrittäjälle suunnatusta tuesta. Lisäksi webinaarissa kerrotaan pirkanmaalaisille yrittäjille suunnatusta kriisitukipalvelusta, jota organisoi Pirkanmaan Yrittäjät. Webinaarin aikana on mahdollista esittää kysymyksiä puhujille. Info on suomenkielinen ja maksuton.

Webinaariin pääset osoitteessa:
https://businesstampere.com/fi/?event=yksinyrittajan-tukimuodot-kriisiaikana

Yksinyrittäjän valtionavustuksen hakemisen ja saamisen edellytykset:

– Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020–31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.
– Yksinyrittäjä hakee avustusta sähköisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta).
– Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää (yksityinen elinkeinonharjoittaja tai toiminimi kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta, myös ns. ”kevytyrittäjä”, joka työllistää itsensä ja toimii yrittäjämäisesti, myös freelance-yrittäjä), jolla ei ole palkattua työvoimaa.
– Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä.
– Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista (päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Alle 6 kk sitten aloittaneen tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
– Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
– Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät siis ole palkansaajan asemassa (työsuhteessa), mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä.
– Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen.
– Avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. (Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa eikä korvausta siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi).
– Hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen.
– Avustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan (yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen).
– Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
– Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus.
– Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
– Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
– Avustusta haettaessa yrittäjä vakuuttaa, että toiminta on päätoimista ja yritystoimintaan harjoitetaan yksin, että toiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa, että yrityksen taloudellisen tilanteen merkittävä heikkeneminen johtuu koronaepidemiasta ja että hakija aikoo jatkaa yritystoimintaa epidemian jälkeen.
– Yksinyrittäjän saama avustus on ns. de minimis -tukea.