Ideasta markkinoille – viiden yrityksen pilotti keväällä 2020

Ketterän kehittämisen työpajasarja Tampereen alueen kasvukuisille yrityksille, jotka haluavat uudistaa/laajentaa jo olemassa olevaa liiketoimintaa

Business Tampere toteuttaa yrityksille maksuttoman pilottikokeilun keväällä 2020. Sen tavoite on tukea jo toimivan yrityksen toiminnassa syntyneen uuden kehitysidean viemistä kansainvälistymispotentiaalin omaavaksi tuotteeksi.
Mukaan haetaan yrityksiä seuraavilla kriteereillä:
– Yrityksellä voidaan katsoa olevan vakiintunut liiketoiminta, muuten alalla tai koolla ei ole väliä.
– On jo olemassa oleva uusi tai uudistettava idea/tuote, jota halutaan kehittää ja millä on kansainvälinen kasvupotentiaali
– Osallistuminen kolmeen 1/2pvn työpajaan (3.3. 13-17; 2.4. 13-16; 7.5. 13-16). Mielellään vähintään kahden henkilön osallistumista.

Työpajojen tarkoitus on antaa tarvittava osaaminen ja työkalut yrittäjille toiminnan uudistamista / innovaation kehitystä varten.

Yrityksen tiimin tueksi on tarkoitus hakea 1-3 yrittäjyydestä kiinnostunutta opiskelijaa mukaan, jotka voisivat ottaa potentiaalisesti uuden synnytettävän spinnoff yrityksen vetovastuun saaden vakiintuneilta yritykseltä asiantuntemusta ja sparrausta. Tämä lähestymiskulman on tarkoitus antaa uusille yrittäjille mahdollisuuden aktivoitua ja ottaa vastuu potentiaalisen idean eteenpäin kehittämisestä ja samalla mahdollistaa uuden yrityksen synnyttämisen vaarantamatta vakiintuneen yrityksen toimintaa ja resursseja, kuitenkin niin että kaikki osapuolet hyötyisivät menestyksestä.

Mukaan pilottiin mahtuu viisi yritystä. Jos teillä on kiinnostusta lähteä mukaan tai on jotain lisäkysymyksiä, niin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tai laittakaa ilmoitus seuraavan online lomakkeen kautta: https://www.lyyti.fi/reg/Ideasta_innovaatioksi_5223

Lisätietoja: Sami Puttonen
Projektipäällikkö, Startup Tampere, Business Tampere
sami.puttonen@businesstampere.com
+358 40 540 5717