Haku vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 21.2. asti avoinna

Avoin haku Tampereen seudun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 21.2.2021 asti

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen kautta avataan kolme, vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseen liittyvää avointa kokeilupalveluhankintaa (á 10 000 euroa). ILPO-hankkeen kohderyhmänä ovat vähähiilisyyttä tavoittelevat yritykset ja niiden arvo- tai palveluketjut sekä palveluita/ratkaisuita kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi tarjoavat yritykset.

Jos yritykselläsi on innovatiivinen idea vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseen liittyen ja pilotointikohde mielessä, voit hakea sen toteutukseen tukea 6Aika ILPO kokeilupalveluhankintojen kautta!

Yrityksesi tarjoama kehitystyö voi liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:
– Resurssitehokas ja vähähiilinen yritysyhteistyö ja liiketoimintakonseptit
– Vähähiiliset arvo- ja palveluketjut
– Päästöjen kompensointi ja hiilinielut
– Vähähiiliset kuljetukset ja logistiikka, arvoketjujen logistisen tiedon avaaminen, hallinta ja hyödyntäminen

Valintaperusteina ovat:
– Ehdotuksen innovatiivisuus
– Ehdotuksen laajuus arvo- ja/tai palveluketjutasolla
– Ehdotuksen liiketoiminnallinen hyödyntämispotentiaali ja vaikuttavuus
– Ehdotuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus
– Ratkaisun vaikuttavuus ympäristökuormituksen vähenemiseen
– Ratkaisun skaalattavuus pilotoinnin jälkeen muihin kohteisiin
– Valmius kokeilupalveluhankinnan toteuttamiseen Q1/2021-Q2/2021
– Valmius saada raportti valmiiksi Q2/2021 loppuun mennessä
– Saavutettujen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettäviä.

Lähetä kuvaus ideastasi viimeistään 21.2.2021 osoitteeseen pirkko.etelaaho@businesstampere.com

Kuvaa yllä mainittujen asioiden lisäksi myös millaisen ja kuinka yksityiskohtaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki tulokset ovat salaisia, pilotointi ei voi olla kokeilupalveluhankinta. Kokeilupalveluhankinta ei voi sisältää teknologiahankintoja, koneita tai laitteita. Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Business Tampere
6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

Mahdolliset kysymykset voi lähettää 14.2.2021 mennessä osoitteella pirkko.etelaaho@businesstampere.com.

Vastaukset ja lisätietoja julkaistaan sivulla:
https://circhubs.fi/