AHTI LAAKSO LEMPÄÄLÄN KEHITYS OY:N UUDEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI

Ahti Laakso on valittu Lempäälän Kehitys Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.8.2022 alkaen, Ahti Laakso seuraa tehtävässä kesällä eläkkeelle jäävää toimitusjohtaja Kari Löyttyä. Ahti Laakso toimii tällä hetkellä YIT Suomi Oy:n maanhankintapäällikkönä, jossa hänen vastuualueena on asunto- ja toimitilarakentamisen maanhankinta sekä hankekehittäminen. Lisäksi Laakso on toiminut aiemmin myös Pirkkalan kunnan elinkeino- ja hankejohtajana.

Ahti Laakso vastaa yhtiön strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, työpaikka-alueista ja toimitilaratkaisuista, matkailumarkkinoinnista sekä elinkeinoviestinnän kehittämisestä. Lisäksi Ahti Laakso kuuluu kuntakonsernin johtoryhmään ja tulee vaikuttamaan aktiivisesti erilaisissa työryhmissä ja sidosryhmäverkostoissa.

Ahti Laakson vahva ja monipuolinen työkokemus sekä erinomainen Tampereen seudun
elinkeinoelämän ja sidosryhmien tuntemus antavat hyvät lähtökohdat tehtävien tulokselliselle
hoitamiselle, mikä vahvistaa entisestään alueen elinvoimaisuutta.

Lempäälän kunnallinen päätöksenteko ja elinkeinoilmapiiri ovat saaneet yrittäjiltä kiitosta
säännöllisesti mm. Suomen Yrittäjien tekemissä tutkimuksissa. Lempäälän monipuoliset asuin- ja
matkailumahdollisuudet sekä yritystoiminnan kannalta mainio logistinen sijainti tekevät Lempäälästä erityisen vetovoimaisen paikan. Tätä myönteistä kehitystrendiä haluamme uuden vetäjän voimin jatkaa ja kehittää edelleen.

Lisätietoja:
Ismo Paananen, hallituksen puheenjohtaja puh. 040 728 8299 tai Ahti Laakso puh. 040 661 7496
www.businesslempaala.fi